Logo Obozu Naukowego

Internet of Things

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Internet of Things

Po co lodówka "rozmawia" z żarówką?

Dzięki tym warsztatom dowiesz się, czym jest Internet of Things - podstawa systemów Inteligentnych domów. Poznasz podstawy budowania sieci Internetu przedmiotów, sposoby ich komunikacji, zabezpieczeń oraz budowy podstawowych urządzeń. Dowiesz się również, jakie są zagrożenia związane z budową Smart Domów oraz potencjalne kierunki rozwoju tej dziedziny.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy interesują się elektroniką, programowaniem i całym konceptem Internet of Things. Poza znajomością fizyki na poziomie szkolnym, przydatna będzie znajomość podstaw programowania.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do udziału w warsztacie wymagany jest własny laptop z systemem Windows, Linux lub MacOS.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu:

  • zapoznają się z technologią Internet of Things,
  • poznają przyszłościową i prężną gałąź przemysłu,
  • pozyskają podstawową wiedzę z elektroniki oraz programowania mikrokontrolerów,
  • poznają podstawy budowy i działania sieci komputerowych,
  • pozyskają umiejętności miękkie takie jak praca w zespole i zarządzanie zespołem.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Wstęp

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami programowania, wgrywania kodu na mikrokontrolery i podstawami elektroniki. Dowiedzą się m.in. czym są elementy elektroniczne oraz czym jest prąd.

Dzień drugi

Elektronika

Drugi dzień warsztatów upłynie nam na programowaniu mikrokontrolerów. Uczestnicy poznają sposoby ich zasilania oraz podpinania dodatkowych czujników i elementów.

Dzień trzeci

Komunikacja

Trzeciego dnia omówione zostaną podstawy sieci wi-fi oraz komunikowania się modułów między sobą. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi konfigurowania sieci, doboru częstotliwości oraz sposobami zwiększania zasięgu.

Dzień czwarty

Smart dom

Czym jest smart dom i jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie? To tylko niektóre pytania  na które odpowiemy sobie w tym dniu. Uczniowie poznają sposoby zabezpieczania sieci, połączeń między modułami oraz możliwości instalacji systemów inteligentnego domu w obecnych mieszkaniach.

Dzień piąty

Smart dom cd.

Ostatni dzień warsztatów upłynie uczestnikom na budowie własnej sieci smart dom, dodaniu panelu sterowania oraz automatyzacji działania. Omówione również zostaną możliwości dalszego rozwoju projektów.

Nikt nie rozumie świata w którym żyje, ale jedni są w tym lepsi od innych.

Richard Feynman