Logo Obozu Naukowego

Java od podstaw

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Java od podstaw

Podstawy programowania i struktury danych w Javie

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat programowania w języku Java, poznają podstawowe struktury do przechowywania danych oraz zobaczą w jaki sposób można wykorzystać tę  wiedzę do rozwiazywania problemów. Java jako język programowania jest z jednej strony prostym do zrozumienia językiem, ale jednocześnie daje dużo możliwości w tworzeniu oprogramowania. Obecnie Java, ze względu na swoją uniwersalność, jest używana do tworzenia zarówno aplikacji mobilnych jak i desktopowych. Z aplikacji napisanych w Javie korzystają maklerzy, bankierzy, jak i kontrolerzy lotów czy osoby odpowiedzialne za utrzymanie przeróżnych serwisów internetowych. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do osób zarówno posiadających podstawową wiedzę z programowania jak i dla tych, którzy swoją podróż z programowaniem dopiero chcą zacząć.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Do uczestnictwa w warsztacie wymagane jest posiadanie własnego laptopa o podanych parametrach:

  • System Windows 10,8,7 (64 bitowy) lub Linux (64 bitowy)
  • 2 GB RAM
  • Wolne 2 GB miejsca na dysku

Dodatkowo wymagane jest również zainstalowanie Intellij IDEA Community. Program można pobrać za darmo na stronie producenta (https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows). Należy także porać JDK 11, które jest dostępne za darmo na stronie producenta (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/).  

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Podczas warsztatu uczestnicy:

  • poznają nowy język programowania,
  • napiszą swój pierwszy program,
  • nauczą się wyszukiwania i naprawiania błędów w kodzie,
  • poznają narzędzie do pisania kodu,
  • dowiedzą się w jakich strukturach można przechowywać dane,
  • dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać różne struktury do przechowywania danych.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Zmienne, pętle, tablice, funkcje, operatory

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zmienne i pętle, a także dowiedzą się,  czym są tablice i jakie możliwości dają. Uczniowie napiszą swój pierwszy działający program. Dodatkowo dowiedzą się, jakie operatory bitowe i arytmetyczne są dostępne i w jaki sposób należy z nich korzystać. Na sam koniec uczestnicy dowiedzą się czym są klasy. 

Dzień drugi

Klasy, modyfikatory dostępu

Drugiego dnia skupimy się na rozwinięciu i poszerzeniu wiedzy o klasach. Uczestnicy samodzielnie stworzą swoją pierwszą klasę. Dzień ten będzie wstępem do programowania obiektowego. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób należy przekazywać dane pomiędzy klasami, aby nie naruszyć bezpieczeństwa kodu. 

Dzień trzeci

Enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm

Trzeciego dnia uczestnicy zapoznają się z ideą enkapsulacji, dziedziczenia oraz polimorfizmu. Dowiedzą się także, w jaki sposób pisać tekst, aby był on zrozumiany także dla innych programistów. 

Dzień czwarty

Java Collections Framework

Czwartego dnia omówione zostaną podstawowe struktury, w których można przechowywać dane. Dodatkowo uczestnicy samemu zaimplementują poszczególne aspekty i funkcjonalności takich struktur jak array list czy linked list. Pod koniec dnia uczniowie dowiedzą się także, w jaki sposób można wymieniać dane między użytkownikiem a programem.

Dzień piąty

Pisanie programu

Tego dnia uczestnicy dostaną do rozwiązania problemy wymagające użycia poznanych struktur danych. Końcowym produktem tego dnia będzie napisanie przez nich działającej aplikacji konsolowej.


Każdy głupiec może napisać kod zrozumiały dla komputera. Dobrzy programiści piszą kod, który ludzie mogą zrozumieć.

Martin Fowler`