Logo Obozu Naukowego

Konkurs kuratoryjny z biologii

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Konkurs kuratoryjny z biologii

Nauka do konkursu poprzez eksperymenty!

Jeśli planujesz uczestniczyć w nadchodzącym roku w konkursie przedmiotowym z biologii ten warsztat będzie idealny dla Ciebie. Powtórzysz materiał, nauczysz się, jak rozwiązywać zadania, a trudniejsze zagadnienia zrozumiesz i zapamiętasz dzięki eksperymentom.

W trakcie zajęć dowiesz się, jak zbudowane są organizmy żywe oraz jakie są właściwości substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym. Zagłębimy się także w różnorodność oraz znaczenie bakterii i wirusów. Znaczącą część czasu poświęcimy budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Uczestnicy dowiedzą się również, jak utrzymywana jest homeostaza naszego organizmu. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą wziąć udział w konkursie przedmiotowym z  biologii. Warsztat będzie bardzo pomocy w przygotowaniach do konkursu dla uczniów ze wszystkich województw, a także jako powtórka materiału przed liceum. 

Uczestnicy warsztatów powinni już być zaznajomi z podstawową wiedzą z tematów obejmujących program warsztatu. Celem warsztatu jest ugruntowanie wiedzy wymaganej w konkursie kuratoryjnym oraz sprawdzenie swojej wiedzy w zadaniach konkursowych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu:

  • pogłębią swoją wiedzę na temat chemicznej budowy organizmów, wirusów, bakterii i organizmu człowieka,
  • będą samodzielnie wykonywać eksperymenty i interpretować ich wyniki,
  • nauczą się krytycznego myślenia i dowiedzą się jak planować doświadczenia,
  • rozszerzą swoją wiedze o dodatkowe zagadnienia, których znajomość jest obowiązkowa na konkursie!

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Organizacja i chemizm życia

Jakie są najważniejsze substancje chemiczne budujące nasze ciało? Jak możemy wykrywać je eksperymentalnie? Tego dnia poznamy budowę organizmów żywych, dowiemy się, czym różnimy się na poziomie komórkowym od roślin i grzybów oraz jakie znaczenie mają sole mineralne i witaminy. Na koniec spróbujemy zaobserwować i zrozumieć podziały komórkowe.

Dzień drugi

Bakterie i wirusy 

Niewidoczne gołym okiem często budzą strach. Dlaczego coś tak małego jak wirusy i bakterie może być niebezpieczne? Jak to się dzieje, że „łapiemy katar”? Na te pytanie odpowiemy sobie dzięki zagłębieniu się w budowę i funkcjonowanie wirusów i bakterii. Dowiemy się, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu kiedy dochodzi do infekcji oraz jak wspomóc nasz organizm w walce z patogenami. 

Dzień trzeci

Dlaczego możemy biegać?

Każdy układ budujący organizm człowieka jest konieczny do jego prawidłowego funkcjonowania. Tego dnia skupimy się na budowie i funkcjonowaniu układy ruchu, oddechowego, pokarmowego i krwionośnego. 

Dzień czwarty

Widzę, czuję, słyszę - reaguję!

Możemy czuć przenikliwy chłód, miękkość kaszmiru albo głód. Wewnątrz i na powierzchni naszego ciała znajdują się receptory m.in. reagujące na spadek temperatury, czy spadek glukozy we krwi. Będziemy kontynuować pozwanie organizmu człowieka, skupimy się na tym, jak zbudowana jest powłoka ciała człowieka raz na układzie odpornościowym, wydalniczym i nerwowym. 

Dzień piąty

Jak odbieramy bodźce zewnętrzne i wewnętrzne?

Odbieranie bodźców ze środowiska jest możliwe także dzięki receptorem takimi jak oko. Przyjrzymy się budowie narządów zmysłu. Skupimy się także na roli hormonów. Na zakończeniu omówimy rozwój człowieka.


Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski