Logo Obozu Naukowego

Matura rozszerzona z matematyki

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Matura rozszerzona z matematyki

Powtórzenie wybranych zagadnień do matury rozszerzonej z matematyki

Warsztat ma na celu poszerzyć wiedzę uczestników z matematyki i w krótkim czasie powtórzyć część materiału do matury rozszerzonej. W trakcie zajęć przerobione zostaną typowe zadania maturalne poprzedzone niezbędną teorią i uzupełnione o przydatne wskazówki. Skupimy się na skutecznych sposobach rozwiązywania arkuszy oraz metodach zapamiętywania bardziej skomplikowanych zagadnień. 

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów szkół średnich zainteresowanych zdawaniem matury rozszerzonej z matematyki. Jedyne wymagania to podstawy matematyczne i znajomość materiału do matury na poziomie podstawowym, w tym pierwiastkowanie, potęgowanie, wyrażenia algebraiczne oraz przekształcanie i rozwiązywanie równań – resztę opanujemy wspólnie :)

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Uczestnicy warsztatu będą mogli rozwinąć się w dziedzinie matematyki ze szczególnym naciskiem na przygotowanie do matury. Wiedza zdobyta podczas zajęć pomoże przypomnieć sobie wybrane działy ze szkoły i utrwalić wiadomości. Dodatkowo jeden dzień poświęcony będzie rozwiązywaniu i omawianiu arkuszy maturalnych.

Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną swoją wiedzę w zakresie:

 • wyrażeń algebraicznych i ich własności,
 • rozwiązywania równań i nierówności,
 • analizy matematycznej funkcji,
 • trygonometrii,
 • geometrii,
 • rachunku różniczkowego,
 • wizualizacji zależności matematycznych,
 • mnemotechnik do zapamiętywania trudniejszych zagadnień.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Rozwiązywanie równań algebraicznych

Pierwszy dzień zajęć zaczniemy od najbardziej „typowego” działu matematyki, jakim są równania. Nauczymy się metod ich rozwiązywania oraz poznamy rodzaje zadań, których możemy spodziewać się na maturze. Spróbujemy również wyrobić pewne intuicje, które przyspieszą nasze obliczenia.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • niezbędny wstęp teoretyczny,
 • przykłady najpopularniejszych zadań maturalnych,
 • zadania do samodzielnego rozwiązania.

Dzień drugi

Analiza matematyczna

Drugiego dnia przypomnimy sobie jedno z najbardziej praktycznych zastosowań matematyki i zajmiemy się analizą funkcji. Nauczymy się poprawnej metody rozwiązywania zadań tego typu i omówimy sposoby, które ułatwiają sprawne liczenie. Zobaczymy też narzędzia, które pomogą nam lepiej „zobaczyć matematykę”.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • przypomnienie założeń analizy matematycznej,
 • typy zadań maturalnych z tego działu,
 • omówienie sposobów wizualizacji w matematyce,
 • zadania do samodzielnego rozwiązania.

Dzień trzeci

Geometria i trygonometria

Trzeci dzień obejmie szerokie zagadnienia związane z geometrią oraz trygonometrią. Przedstawiona zostanie niezbędna teoria dotycząca cech figur geometrycznych i wiążących je własności (nie tylko trygonometrycznych), a następnie nauczymy się rozwiązywać zadania z tego działu.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • przypomnienie z zakresu geometrii,
 • omówienie zależności trygonometrycznych,
 • przykłady zadań maturalnych,
 • zadania do samodzielnego obliczenia.

Dzień czwarty

Rachunek różniczkowy i tematy dodatkowe

Przedostatniego dnia skupimy się na materiałach, które są unikalne w programie matury rozszerzonej z matematyki jak na przykład różniczkowanie. Również wtedy zajmiemy się mniejszymi działami z podstawy programowej, których nie należy pomijać oraz omówimy tematy zaproponowane przez uczestników.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • omówienie rachunku różniczkowego,
 • przypomnienie z kombinatoryki,
 • tematy zaproponowane przez uczestników,
 • przykłady dotąd pominiętych zadań.

Dzień piąty

Arkusze maturalne

Ostatni dzień wykorzystany zostanie na utrwalenie wiadomości z dni poprzednich. Uczestnicy otrzymają przykładowe arkusze maturalne i czas ten poświęcimy na rozwiązywanie, a następnie omawianie zadań.

Plan zajęć obejmować będzie:

 • arkusze maturalne do wspólnego rozwiązania,
 • arkusze maturalne do samodzielnego rozwiązania,
 • omówienie zadań i podsumowanie pięciu dni warsztatu. 


Miliony ludzi widziało spadające jabłko, ale to Newton zapytał „dlaczego”.

Bernard Baruch