Logo Obozu Naukowego

Neuromedycyna i psychiatria

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Neuromedycyna i psychiatria

Podstawy funkcjonowania mózgu, od komórki po myślenie abstrakcyjne

Co różni człowieka od goryla? W jaki sposób neurony komunikują się ze sobą i przechowują informacje? W jaki sposób ludzie nauczyli się mówić? Co się stanie, gdy nawet najmniejszy element tej niezwykle złożonej układanki, jaką jest ludzki mózg, przestanie działać? 

Neurologia, neuroradiologia, psychiatria, kognitywistyka - nauki zajmujące się funkcjonowaniem ludzkiego układu nerwowego to pasjonująca i niezmiennie szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy. Na tych warsztatach zajmiemy się tajemnicami ludzkiego mózgu - przechodząc od metabolizmu neuronów do procesów poznawczych, omówimy jak nasze “centrum dowodzenia” zawiaduje całym naszym życiem oraz gdzie w tym wszystkim odnajduje się lekarz.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat kierowany jest do licealistów zainteresowanych biologią, medycyną, psychiatrą czy kognitywistyką.

Wymagana jest znajomość budowy komórki i jej funkcjonowania oraz znajomość fizjologii człowieka (przede wszystkim układ nerwowy) - wszystko na poziomie licealnym.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Na tych warsztatach:

  • dowiesz się, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg,
  • na własnych rękach zgłębisz jego anatomię,
  • poznasz procesy, które prowadzą do ujawnienia się chorób neurologicznych - od demencji po schizofrenię,
  • poznasz metody zbierania wywiadu lekarskiego, przeprowadzenia badania neurologicznego i zgłębisz podstawy leczenia.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Piękno neurobiologii

Neuron to wyspecjalizowana komórka, charakteryzująca się unikatowymi właściwościami, umożliwiającymi sprawne przekazywanie informacji. Pierwszego dnia dowiemy się, jak układ nerwowy funkcjonuje na poziomie molekularnym, a także samodzielnie zbadamy budowę różnych komórek nerwowych. Nasze szare komórki będą pracować na najwyższych obrotach.

Dzień drugi

Siła umysłu

Ten niezwykle skomplikowany narząd umożliwia funkcjonowanie praktycznie wszystkich zwierząt. U ludzi przybrał on niespotykane dotąd poziomy organizacji, a mimo to wciąż kieruje się tymi samymi zasadami, co u innych zwierząt. Tego dnia rozłożymy mózg na kawałki, poznamy jego budowę oraz funkcjonowanie poszczególnych jego części. 

Dzień trzeci

Moc zmysłów

Zadaniem mózgu jest przetwarzanie informacji, które odbieramy z otoczenia. To wszystko dzieje się za pomocą narządów wyspecjalizowanych w odbieraniu i przesyłaniu bodźców zewnętrznych. W tym dniu zgłębimy budowę oraz podstawy fizjologiczne funkcjonowania oka, ucha oraz sposób działania pozostałych zmysłów. Poznamy zasady badania otolaryngologicznego oraz najczęstsze choroby dotykające te narządy.

Dzień czwarty

Sen i percepcja

Pamięć, mowa, planowanie - te procesy wyższe czynią nas ludźmi. Mimo to, podobnie jak to jest ze snem, w mechanizmach tych wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Zgłębimy te abstrakcyjne procesy. Sprawdzimy co już nauka wie, a co jeszcze pozostaje do odkrycia. Wczujemy się w rolę neurologów, przechodząc krok po kroku przez badanie neurologiczne.

Dzień piąty

Szalone życie psychiatry

Jak to możliwe, że w jednym ciele znajdują się dwie, kompletnie różne osobowości? Czemu niektórzy widzą i słyszą rzeczy, które dla innych są niezauważalne? Ostatniego dnia zgłębimy nawet te najmniejsze wpadki w procesach, o których uczyliśmy się do tej pory i dowiemy się, jak mogą doprowadzić do tak znacznych zaburzeń. Nauczymy się zbierać wywiad psychiatryczny, porozmawiamy o działaniu leków psychotropowych i spróbujemy samodzielnie zdiagnozować zaburzenia.

Problemy zaczynają się, kiedy ludzie zapominają, że są tylko ludźmi.

Oliver Sacks, Stanąć na nogi