Logo Obozu Naukowego

Technologia chemiczna I

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Technologia chemiczna I

Warsztaty chemiczne – nieorganika, polimery, ceramika

Chemia jest fascynująca i chcę wiedzieć więcej, a może nawet ją studiować? Masz takie samo zdanie jak my na jej temat? Jeżeli tak, jest to warsztat idealny dla Ciebie.

Technologia Chemiczna – to warsztat, inspirowany programem studiów dostępnym na Politechnice Warszawskiej. Poznasz prawie wszystkie główne działy chemii – rozpoczynając od chemii nieorganicznej i podstaw, poprzez analityczną, organiczną a także chemię fizyczną. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana teoria dzięki której będziesz mógł sam wykonać eksperymenty, które wprowadzą Cię w rozległy świat chemii materiałowej. Dowiesz się jaką budowę mają polimery i dlaczego znajdują tak szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Dodatkowo nauczysz się wykorzystywać metody spektroskopowe do charakteryzowania struktury cząsteczek chemicznych.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami technologii chemicznej; syntezą, właściwościami chemicznymi i fizycznymi oraz budową materiałów polimerowych i ceramicznych, a także zagadnieniami chemii nieorganicznej i organicznej.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, to jest: znajomości układu okresowego (właściwości pierwiastków głównych grup układu okresowego), podstaw chemii organicznej oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie  będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu chemii materiałowej, chemii polimerów, ceramiki,
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata,
  • utrwalić wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu wiedzy chemicznej zrozumieć zjawiska i reakcje biegnące dookoła nas.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna – poznajmy najważniejsze pierwiastki układu okresowego

Już w pierwszym dniu zaczynamy wybuchowo! Wodór, tlen, chlor - wiesz jak je odróżnić? W pierwszym dniu warsztatów dowiesz się, jak samodzielnie otrzymać cząsteczkowy tlen, chlor, dwutlenek węgla czy wodór. Zapoznasz się z takimi terminami jak: analiza jakościowa, szybkość reakcji, stała szybkości reakcji, katalizator, utleniacz, reduktor. Zapoznasz się także z reakcjami redoks, a także reakcjami rozkładu. Pozyskana wiedza pozwoli Ci zrozumieć m.in. niepożądany proces rdzewienia czy zasadę działania baterii. Następnie wyhodujesz w probówce swoje własne chemiczne rośliny oraz dowiesz się jaki chemiczny proces stoi za produkcją prostych termoforów do rąk.

Dzień drugi

Chemia polimerów – poznaj świat makromolekuł

Drugi dzień naszych warsztatów rozpoczniesz od zapoznania się z takimi terminami jak polimer, sieciowanie polimeru oraz różnymi rodzajami polimeryzacji. Poznasz tajemnicę syntezy polimeru termoplastycznego oraz elastomeru. Dowiesz się w jaki sposób nadać potrawom fantazyjnych kolorów wykorzystując w tym celu polimer pochodzenia naturalnego. Dowiesz się, co łączy podeszwę buta oraz poduszkę ortopedyczną z pamięcią kształtu. 

Dzień trzeci i czwarty

Chemię organiczną czas zacząć!

Chemia organiczna to chemia pierwiastków C, H i O. Jest jedną z ważniejszych dziedzin chemii. Towarzyszy nam każdego dnia, buduje nas i wszystko to co widzimy wokół nas. W trzecim dniu dowiesz się jaką budowę mają tłuszcze, cukry i białka oraz poznasz podstawowe reakcje charakterystyczne dla każdej z tych trzech grup. Sprawdzisz, czy jogurty nie zawierają substancji dodatkowych wpływających na ich gęstość oraz dowiesz się, które tłuszcze są zdrowe, a które nie i jak je odróżnić.

Samodzielnie otrzymasz lustro srebrne i zobaczysz, co dzieje się w Twoim żołądku po zjedzeniu białka. Dowiesz się jak na przełomie XIX i XX wieku diagnozowano cukrzycę, będziesz mógł wcielić się w XIX wiecznego szpitalnego laboranta i przeprowadzić takie testy. 

Dzień piąty

Chemia analityczna – (z)miareczkujmy to!

Jako ostatnią  dnia poznasz wszystkie podstawowe rodzaje miareczkowania, czyli miareczkowanie konduktometryczne i potencjometryczne. Poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium analitycznym. Dowiesz się między innymi, jak określić twardość wody oraz wyznaczysz dokładne stężenie octu winnego.


Wszystko, co widziałam nowego i czego się uczyłam, zachwycało mnie. Było to jakby objawienie nowego świata, świata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp.

Maria Skłodowska-Curie