Logo Obozu Naukowego

Technologia chemiczna II

Prowadzący

Czas Trwania Warsztatów

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Technologia chemiczna II

Warsztaty chemiczne – nieorganika, polimery, ceramika, baterie

UWAGA! Jest to nowy warsztat z nowymi zagadnieniami i doświadczeniami niedostępnymi na warsztacie Technologia chemiczna I. Do uczestnictwa nie jest wymagany wcześniejszy udział w warsztacie Technologia chemiczna I.

Chemia jest fascynująca i chcę wiedzieć więcej!!! Masz takie samo zdanie na jej temat? Jeżeli tak, to jest to warsztat idealny dla Ciebie.

Technologia Chemiczna – to warsztat, inspirowany programem studiów dostępnym na Politechnice Warszawskiej. Poznasz prawie wszystkie główne działy chemii – rozpoczynając od chemii nieorganicznej i podstaw, poprzez analityczną, organiczną a także chemię fizyczną. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowana teoria dzięki której będziesz mógł sam wykonać eksperymenty, które wprowadzą Cię w rozległy świat chemii materiałowej. Dowiesz się jaką budowę mają polimery i dlaczego znajdują tak szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Dodatkowo nauczysz się wykorzystywać metody spektroskopowe do charakteryzowania struktury cząsteczek chemicznych. Poznasz korozję od podszewki oraz zbudujesz własną baterię.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi aspektami technologii chemicznej: syntezą, właściwościami chemicznymi i fizycznymi oraz budową materiałów polimerowych, ceramicznych, a także zagadnieniami chemii nieorganicznej i organicznej i wielu innych dziedzin.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat przygotowany jest dla osób zainteresowanych takimi kierunkami studiów, jak: chemia, biotechnologia, technologia chemiczna, biologia, farmacja, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej, to jest: znajomości układu okresowego (właściwości pierwiastków głównych grup układu okresowego), podstaw chemii organicznej oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie  będziesz miał znakomitą okazję, aby:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu chemii materiałowej, chemii polimerów, ceramiki, elektrochemii,
  • wykonać doświadczenia, które pomogą Ci zrozumieć wiele zjawisk otaczającego nas świata,
  • utrwalić wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu wiedzy chemicznej zrozumieć zjawiska i reakcje biegnące dookoła nas.

Program warsztatu

Dzień pierwszy i drugi

Chemia nieorganiczna

Zaczniemy od pierwszej dziedziny chemii czyli nieorganicznej. Zaprezentowane zostaną dwie jej dziedziny chemia krystalograficzna i elektrochemia. Zapoznasz się także z reakcjami redoks, a także reakcjami rozkładu. Pozyskana wiedza pozwoli Ci zrozumieć m.in. niepożądany proces rdzewienia czy zasadę działania baterii. Wykonasz też także swoje ogniwa chemiczne czy ogniwa stałe. Postaramy się też zbudować wszyscy razem akumulator!

Dzień trzeci

Chemia materiałów ceramicznych

Druga część naszych warsztatów to będzie chemia materiałów ceramicznych. Zostanie przedstawiony rozwój tej dziedziny przez setki lat, ulepszenia, nowe odkrycia. Pokrewną dziedziną jest też metoda druku 3D przy zastosowaniu materiałów ceramicznych z osnową polimerową. Omówimy różne dziedziny ceramiki i zastosowane metody obróbki preproduktów i samych produktów. Na zajęciach wykonamy również różne własne materiały ceramiczne.

Dzień czwarty

Nanotechnologia

Czwartego dnia zostanie zaprezentowana szeroka wiedza oparta głównie na najnowszych doniesieniach nieobecnych w książkach na temat nanotechnologii. Oparte na nowo otwartym kierunku studiów 2go stopnia Nanotechnoloigia i nanomateriały. Omówimy metody syntezy i charakteryzacji nanomateriałów oraz kierunki rozwoju obierane przez grupy badawcze w ośrodkach Politechniki i na świecie. Wytworzysz też własne kropki kwantowe 😊

Dzień piąty

Chemia analityczna

Zajmiemy się metodami rozdziału substancji i metodami spektroskopowymi analiz. Poruszane zostaną diagramy Jabłońskiego, zjawiska fluorescencji i fosforescencji, metod rozdziałów oraz postaramy się jak najbardziej odwzorować analizy, a wśród nich wykonanie własnej kolumny chromatograficznej i rozdział na niej mieszaniny.


Jestem z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo pięknym.

Maria Skłodowska-Curie