Logo Obozu Naukowego

Artur Telaczyński

Artur Telaczyński

Prowadzący warsztaty i wychowawca

Student ostatniego roku Technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej. Stypendysta projektu Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent grantu PW dotyczącego materiałów porowatych typu „MOF”. Od 3 lat większość swojego czasu spędza w laboratorium prowadząc badania nad nowymi materiałami nanometrycznymi o rożnych właściwościach i szerokim zastosowaniu w przemyśle. Inżynier z krwi i kości, muzyk, pasjonat elektroniki i wszelakich napraw z nią związanych. Jego motto to „naprawiając coś, zmniejszamy potencjalne zanieczyszczenie planety”. Popularyzator nauki, aktywnie włączający się w uczelniane stowarzyszenia z nią związane. Fan muzyki lat ’80.